Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 22 en 23 mei 2011
BRAND
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Compagnonsveld
Herinrichting Kleine Veen
Dutch Crane Resort
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
BRAND
Hoe ouder het "nieuws" met betrekking tot de brand, hoe lager op deze pagina.
Over de Kraanvogels en de natuurramp:
De Kraanvogels hadden net voor de brand al te kampen met problemen door de droogte. De nest- en slaapplaatsen zijn hierdoor toegankelijk geworden voor predatoren. De vader van het eerste Kraanvogeljong, in 2001, is gepredeerd gevonden, een week voor de brand. Twee nesten zijn door de droogte verloren gegaan, het derde nest is met de drukte van de brandbestrijding ook verloren gegaan.
Drie paartjes Kraanvogels zijn verdwenen ... We hopen dat het dit jaar nog goed gaat komen, maar het ergste wordt gevreesd.
Begin mei 2011
Inmiddels zijn er verschillende paartjes nog (of weer) aanwezig in het gebied. De vijf onvolwassen exemplaren zijn na de brand niet meer gezien.


Kleurenpalet
De derde week van mei en de hoognodige spatten water zorgen voor meer kleur. Het gaat nu snel groener worden. Het zwart, de bruine bladeren waar het vuur snel langs geweest is en de groene boomtoppen, een vreemd gezicht.
Het groeiende Pijpenstro op de bodem geeft het geheel binnenkort een fris gezicht. 

De planten herrijzen, de aslaag
is voor veel planten een goede voedingsbodem. 
  Groei in het roet
Maar ook de vogels en insecten zijn inmiddels opnieuw veelvuldig aanwezig.
De reptielen zoeken (opnieuw) een plekje in het gebied. Het aantal verloren gegane reptielen is lastig te geven, maar de monitoorders in dat gebied schatten enkele honderden. Delen zijn bebost, delen waren ongeschikt en met de regelmatige tellingen is er een redelijk beeld te geven van het voormalige leven aldaar.

10 mei 2011
Twee weken na de brand!
De eerste spatjes sinds lange, lange tijd vielen gisteren. Vannacht ietsje meer. Na de droogte en de brand uit nieuwsgierigheid gaan kijken of het groen begon te worden. Het is bekend dat na een brand en de regen het groen enorm snel herrijst ... helemaal mee eens. Ziet U zelf:
Zwart_wit Groen op de zwarte pollen
Het groeien gaat enorm snel, deze week zullen er enkele buien gaan vallen en ook daarna zal het spectaculair zijn zo snel alles gaat groeien!
Het hoogveenherstel kan eigenlijk pas beginnen zodra er damwanden vernieuwd kunnen worden. Het verloren gegane deel ligt hoger en het water zal nu dus snel verdwijnen naar naastgelegen lager liggend terrein. 
Vreemde kleuren Vers groen na twee weken!

02 mei 2011
De troosteloze aanblik een week na de brand. 
Brandschade Fochtelooërveen
Maar, het zonnetje scheen volop, er waren nog groene blaadjes zichtbaar en er vlogen erg veel vogels rond. Kneutjes, Grauwe kiekendief en Roodborsttapuiten zijn er enkele van.
Zodra de eerste regenbuien over het gebied gegaan zijn, zal het groen razendsnel opkomen.
Door de brand zijn enkele damwanden verloren gegaan. Om het gebied te herstellen zullen er eerst nieuwe damwanden geplaatst moeten worden. Doordat het gebied hoger ligt ten opzichte van het omliggende deel, zal het water de makkelijkste weg kiezen en dus de lagere omgeving opzoeken. Het zal een enorme investering zijn in een stuk wat klaar was voor onder andere de Kraanvogels.
Voornamelijk voor de nesten van de broedvogels, reptielen en insecten is de schade enorm.
Brandschade Fochtelooërveen Brandschade Fochtelooërveen
Brandschade Fochtelooërveen Brandschade Fochtelooërveen

UITGEBREID VERSLAG BRAND 25 tot en met 27 april 2011 waarbij ongeveer 100 hectare verloren ging!
11.30 uur
Tweede Paasdag, vandaag 25 april 2011, is 's morgens een brand uitgebroken in het Fochtelooërveen. Even voor 07.30 uur werd het ontdekt.
Aan de Drentse kant, nabij Bovensmilde, staat een gebied van naar schatting 5 hectare in brand. Door de enorme droogte is meteen groot materieel ingezet door de brandweer. Mede met behulp van boeren en loonbedrijven die aanwezig kunnen zijn met giertanks, proberen ze de brand onder controle te krijgen.
De tracoren kunnen op plaatsen komen waar brandweerwagens moeite mee hebben.
Op kleinere schaal wordt met behulp van vuurzwepen, stokken met metalen strips aan het einde, de kleine brandjes en vonken uitgeslagen.

12.15 uur
De brand is rond het middaguur nog niet onder controle en heeft zich uitgebreid tot in het bos vlakbij Veenhuizen. De wisselende windrichting bemoeilijkt het blussen.

Inmiddels heeft de brandweer defensie verzocht om helikopters. Deze kunnen waarschijnlijk begin van de middag ingezet worden. Zij zullen grote hoeveelheden water op het vuur kunnen deponeren.

Er zijn enorm veel brandweerkorpsen aanwezig uit Drenthe en Friesland.
Foto's ontbreken omdat ik de noodzaak van ramptoerisme niet zie.

13.15 uur
Inmiddels wordt gesproken over tientallen hectares die verloren zijn gegaan of waar de brand nog woedt.
Er is besloten om twee blushelikopters van defensie in te zetten.

14.45 uur
Inmiddels zijn de defensie helikopters de brandweer en boeren helpen met het bestrijden van de enorme natuurbrand. De brandweer hoopt dat tegen de avond de brand onder controle is nu ook de helikopters ter plaatse zijn.
Rampzalig zoveel er nu verloren zal gaan. Middenin het broedseizoen van onder andere de Paapjes, Roodborsttapuiten, Blauwborstjes en de Kraanvogels die hier sinds 2001 broeden. De Kraanvogels hebben momenteel nesten. De brand zal de nesten niet direct vernietigen, maar alle drukte om en in het veen zal het zeker geen goed doen. Kraanvogels zijn vogels die juist erg veel rust nodig hebben. Later zal moeten uitwijzen of de gevolgen waarneembaar zijn.
Bijkomend probleem met de brand is het dammenstelsel wat ervoor zorgt dat de kwetsbare Veenmossen nat blijven. Mocht blijken dat de dammen averij hebben opgelopen, dan zal dit directe gevolgen hebben voor het hoogveengebied. Loopt het water weg door de beschadigde dammen, dan verdwijnt daarmee ook het Veenmos wat nodig is voor het unieke hoogveen.
Er wordt nu gesproken over 50 tot misschien wel 100 hectare wat verloren gaat, een natuurramp, daar kunnen we over spreken met de unieke flora en fauna die behoren tot het Fochtelooërveen!

17.15 uur
Twee Cougar helikopters hebben een bucket, mand, onder de helikopter waarmee ze 2500 liter water wat ze elders oppikken in één keer droppen op de vlammenzee. Het vuur leek onder controle, maar nadat de wind van richting veranderde laaide het weer.

22.00 uur
De Cougar helikopters hebben af en aan gevlogen en goed werk gedaan om nog erger te voorkomen, uiteraard samen met brandweer en boeren.
Om 20.30 uur kwam de melding van de brandweer dat het onder controle is, maar ze gaven nog niet het sein "brand meester". De helikopters kunnen vliegen totdat het te donker wordt om water op te pikken. Rond 21.00 uur konden ze nog de hete plek, die er nog is, afkoelen.
De brandweer zal vermoedelijk de hele nacht na moeten blussen.
De nesten van de Kraanvogels zullen verlaten zijn en in het tiende broedjaar in Nederland van de Kraanvogels zullen we misschien niet gezegend worden met jongen.
Het gevaar voor brand zal nog een tijd aanhouden omdat de droogte nog lange tijd aan zal houden.

26 april 2011
Om 06.00 bij het aanbreken van de dag is het sein brand meester gegeven. ´s Nachts is er extra toezicht geweest om eventueel oplaaiende brandhaarden snel te kunnen traceren. In de nacht is er niet geblust. In de morgen is een helikopter van de KLPD met infrarood apparatuur boven het gebied geweest om eventuele hete plekken te traceren.
Vandaag zal het nablussen gebeuren, vermoedelijk de hele dag.

27 april 2011
Iedereen probeert de draad weer op te pakken en neemt de schade op. Dat een brand in een natuurgebied weleens goed kan zijn is bekend. Maar in deze tijd is hij verwoestend met de nesten van bijzondere vogels, maar al de andere fauna en flora. Het zal jaren duren voordat het zal herstellen. De eerste tekenen zullen verschijnen na een fikse bui.

 
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenLigging en geografieLinksContact