Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Disclaimer
Site van de maand
Disclaimer
 
Deze website (www.fochtelooerveen.info) is een particulier initiatief ter kennismaking van het Fochtelooërveen.
De website www.fochtelooerveen.info heeft geen officiële status en is niet een substituut voor de officieel bij het Fochtelooërveen betrokken partijen en/of organisaties.

Ondanks de constante zorg en aandacht die fochtelooerveen.info aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Fochtelooerveen.info is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.
De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Niet aansprakelijk voor schade
Fochtelooerveen.info kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Fochtelooerveen.info is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en dienstspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht.

Woord- en beeldmerken beschermd
Alle woordmerken op deze internetsite zijn eigendom van fochtelooerveen.info  tenzij anders aangegeven. Alle beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van focusopdenatuur.nl tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
info@fochtelooerveen.info is het niet toegestaan gebruik te maken van deze informatie.  

Auteursrechten voorbehouden 
Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van
info@fochtelooerveen.info.


 
 
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact