Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Veenmos
Grassen
Heidesoorten
Bessen
Bomen
Overige
Grassen

Dode berkjes


Het Pijpenstrootje overheerst in het centrale hoogveengebied. Door de verhoging van de waterstanden is het Pijpenstrootje, wat verdrinkt, ruimte aan het maken voor het Eenarig wollegras. Het Veenpluis, wat gemakkelijk te verwarren is met het Eenarig wollegras, is rijkelijk aanwezig.
Het Eenarig wollegras, de naam zegt het al, heeft één aar. Het Veenpluis heeft meer aren, dus meer-arig. 
Eerst zien we het uitgebloeide Eenarig wollegras het Fochtelooërveen sieren, korte tijd daarna komt het uitgebloeide Veenpluis om het "witte pluizen" landschap te completeren.

Bloeiend Eenarig wollegras

Het bloeiende Eenarig wollegras in verschillende stadia. Hier is de enkele aar duidelijk waar te nemen.
Rechts een uitgebloeid Eenarig wollegrasje. De pluizen van het Eenarig wollegras zijn steviger en voller dan de pluizen van het Veenpluis.
Eenarig wollegras
 


Bloeiend Veenpluis

De bloei van het Veenpluis zoals aan te treffen is in
het veen.
Rechts ziet U een detail van het bloeiende Veenpluis, waarbij ook duidelijk de meerdere aren te zien zijn.

Bloeiend Veenpluis detail

 

Veenpluis, uitgebloeid Veenpluis, uitgebloeid Bos uitgebloeid Veenpluis
Het Veenpluis wat uitgebloeid is overlapt net de periode van het uitgebloeide Eenarig Wollegras.
Hier de hangende pluizen van het meer-arige Veenpluis.

 
Witte snavelbies in het Fochtelooërveen. Als het bloeit lijkt het een wit tapijt tussen de heideplanten.
Tapijt van bloeiende Witte snavelbies Witte snavelbies

 
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact