Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Ooststellingwerf
Turfwinning
Ligging en geografie
Het Fochtelooërveen ligt tussen Assen en Drachten in, oftewel kleinschaliger, ten Noordoosten van de lijn Oosterwolde-Appelscha en ten zuiden van Veenhuizen.

Grenspaal Friesland_Drenthe
Eén deel ligt in Friesland, ongeveer 1950 hectare en één deel ligt in Drenthe, ongeveer 1160 hectare.
De oppervlakte van het Fochtelooërveen, inclusief de randzones, bedraagt inmiddels een kleine 3200 hectare (dus 32 km²).


Ligging Fochtelooerveen

HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact