Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Bellevue

Brunstingerplas
De Brunstingerplas ziet er na een heftige regen- en onweersbui fris uit ...


Zonsondergang
Het Fochtelooërveen lijkt in brand te staan met de zonsondergang.


Veenplas
Zelfs zonder bladeren aan de bomen geeft het veen voldoening.


Uitgebloeid Veenpluis
De natte stukken in het veen met een overdaad aan uitgebloeid Veenpluis geeft een mooi typisch veenbeeld.


Wandelpad Fochtelooerveen
Met zand verhoogd wandelpad in het Fochtelooërveen.


Zonsondergang veenplas_
Zonsondergang gaat nooit vervelen, niet één dag gelijk ...


Veenplas en Pijpenstrootje
Het Pijpenstrootje veelvuldig aanwezig, temidden van het veenwater en het Veenpluis in herfsttinten.


 Wandelpad Fochtelooerveen
Het wandelpad dwars door het centrale hoogveengedeelte.


 Zonsondergang Fochtelooerveen
Een zonsondergang vanuit de waarschijnlijk meest gefotografeerde standplaats. Elke dag gaat hij onder, maar de ene dag geeft net wat meer dan de andere.


 Bloeiende Struikheide
Een paarse gloed van de bloeiende Struikheide met een Meidoorn om het af te maken.


 Zonsondergang Fochtelooerveen_Kleine Veen
De warme klkeuren van een zonsondergang in de lucht met net even een brutaal zakkertje.


Brunstingerplas
De Brunstingerplas ligt er heel rustig bij, stilte voor de storm, begin herfst.


Wolkenlucht einde zomer
De rust is weergekeerd in het veen. Bezoekers, maar ook de flora en fauna staan nu redelijk stil. Einde van de zomer!


Wandelpad door het veen
Het wandelpad door het veengebied kwam even op de tweede plaats door de geweldige wolkenlucht.


Veenplas Een typisch voorjaarsbeeld boven de veenplas.


Veenplas met Gagel Een geweldige sfeer met de dreiging boven het hoofd bij een veenplas met op de voorgrond de bijna uitgebloeide Gagel.


Uitzicht uitkijktoren
Lastig om origineel te zijn met een foto vanuit de uitkijktoren. Hier moet de wolkenlucht het doen.


Winterveen Een dun laagje ijs over het gebied en in het water met een sprookjesachtige sfeer. Die ene pol kreeg de volle zon.


Dreiging boven het veen Door het vergezicht zonder  horizonvervuiling een prachtig gezicht als een bui over het hoogveen trekt.


Eén van de weinige Berken langs het wandelpad
Veel Berken moeten het ontgelden, ofwel door de hoge waterstand ofwel door kappen. Berken vragen teveel vocht ten koste van o.a. het Veenmos. Deze is gespaard gebleven.


Laagje ijs op de veenplas
Dun laagje ijs op de veenplas met een waterig zonnetje.  


onweerswolken boven de veenplas
De dreiging van onweer in de twilight zone gaf een heel bijzondere sfeer en kleur. Een "geniet" moment.  


 doorbreken van de zon door de wolken
Een schitterend schouwspel, de zon die een poging waagde tussen de donkere wolken.


regenboog boven het hoogveengebied
Graag had ik nog wat meer licht over het Pijpenstro gehad, maar alleen een regenboog is ook al geweldig. De weerkaatsing van zonlicht in de regenbui geeft dit zogenaamde "kermis in de hel" effect.


onheilspellende lucht boven het veen
Toch nog even een foto en dan het open hoogveengebied verlaten met de dreiging van onweer.
 

Veenplas met ver weg de uitkijktoren
Over de veenplas kijkend is het Compagnonsbos te zien waarin de inmiddels overbekende uitkijktoren in de vorm van een gedraaide 7 gelegen is. 


Eenarig wollegras_uitgebloeid Het uitgebloeide Eenarig wollegras, maar ook Veenpluis, geven een typisch beeld in het veen.


Bonghaar_fietspad Een natuurlijk pad, overgebleven uit de laatste ijstijd. Dit pad werd vroeger ook veelvuldig gebruikt door arbeiders, nu vooral door recreanten.
Het (fiets)pad, de Bonghaar, ligt door het hoogveengebied.  


Veenplas met Pijpenstro
Het Pijpenstro is rijkelijk aanwezig in het veen. Door de waterstand te verhogen zal het Pijpenstro ook afnemen en plaatsmaken voor andere planten zoals bijvoorbeeld het Eenarig wollegras. 


Donkere lucht boven het veen Heel dreigend, maar o zo mooi!          


Lijsterbes langs de Bonghaar
Een beeld bepalende Lijsterbes langs de Bonghaar.


Zonsondergang Vermoedelijk het meest gefotografeerde plekje in het Fochtelooërveen, de zonsondergang vraagt er ook gewoon om.
In de winter van 2010/2011 zijn bij werkzaamheden de dode bomen helaas verwijderd.


Gouden gloed over het Pijpenstro In het najaar kan de zon een bijzonder licht geven. In dit geval gaf het een gouden gloed over het Pijpenstro wat rijkelijk aanwezig is.


Sneeuwlandschap
Een besneeuwd Fochtelooërveen straalt een enorme rust uit. 
Het landschap heeft wel wat weg van het landschap als het Veenpluis is uitgebloeid! 


Veenpluis
Het Veenpluis is uitgebloeid en begint haar herkenbare meer-arige pluizen te verliezen


Fochtelooerveen
Vliegden tussen het Pijpenstro             
 


Wandelpad
In het relatief kleurloze veen in de herfst, kleurt de Amerikaanse trosbosbes prachtig rood


Veenpluis na storm
Na een zomerstorm geeft het verwaaide Veenpluis een winters beeld


Zonsondergang
De waterplassen met dode Berkjes langs de doorgaande weg, Fochtelooërveen, vragen met een zonsondergang om een foto.


Nat wandelpad
Het wandelpad na een fikse regenperiode


Wandelpad met Struikheide
Wandelpad in de zomer met bloeiende Struikheide


Einde winter
Het typerend beeld van het Pijpenstro in het veen gedurende  de winterperiode


Dode berkjes in veenwater
Met de zonsondergang geven de dode berkjes een spookachtige sfeer


Dode berkjes tussen Pijpenstro
Dode berkjes tussen het Pijpenstro en de heide, op de voorgrond bevroren Veenmos


Donkere lucht boven het veen
Donkere lucht in de herfst boven het Fochtelooërveen


Schitterend plekje
Een heel mooi plekje in het Fochtelooërveen


Waterplas bij de uitkijktoren
In de winter na een hagelbui, ook dan geeft het Fochtelooërveen een sfeer die de foto duidelijk maakt


Donker veenwater met Pijpenstro
Met een laagstaande zon kleurt het Pijpenstro heel mooi tussen het donkere veenwater


Dode Berk in ijs
Een dode Berk vastgevroren in het veenwater


Dode Berken in het veenwater
Door de verhoging van de waterstand zullen de berkjes het uiteindelijk op moeten geven


Veenwater met Pijpenstro
Een plaats in het Fochtelooërveen die erg vaak gefotografeerd is


Mist boven de Brunstingerplas (bij de vogelkijkhut)
Mist in de vroege morgen boven de Brunstingerplas bij de vogelkijkhut


Drooggevallen veenplas
Een heel vreemd beeld. In een zeer droge hete periode in het veen, was dit vreemde landschap te zien. Het is lastig om het juiste beeld hiervan te krijgen. Er is geen horizon. Dit is opgedroogd veenwater met algenvorming in een gedroogde plas 


Zomerbeeld
Misschien nu duidelijker te zien vanwege de oriëntatiepunten. Ook hier de gele algvorming na een stel erg warme zomerdagen.

HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact