Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Libellen
Overige insecten
Vogels
Reptielen
Andere bewoners
Kudde begrazers
Fauna
Sinds er onderzoek geweest is naar slachtoffers in het verkeer zoals bijvoorbeeld de reptielen, is besloten om over te gaan tot het plaatsen van een faunascherm. Op jaarbasis kwamen er honderden slangen om in het verkeer.
Aan dit zogenaamde faunascherm is in 2008 de laatste hand gelegd en is zes kilometer lang geworden. De resultaten zijn boven verwachting, het aantal slachtoffers is drastisch afgenomen. Aan de oostkant van de weg ligt het Grote Veen, aan de westkant het Kleine Veen.
Faunascherm Tunnelpassage

Onder de weg door liggen tunneltjes waar onder andere de reptielen en amfibieën graag gebruik van maken.

Tunnel faunapassage


Dat het faunascherm zin heeft is inmiddels gebleken.
Dit Addermannetje was de weg overgestoken als hij niet op het faunascherm stuitte. Nu kon hij kiezen; óf terug vanwaar hij vandaan kwam óf het scherm volgen en een tunneltje door.
Addermannetje tegen faunaschermHomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact