Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Veenmos
Grassen
Heidesoorten
Bessen
Bomen
Overige
Flora
Op deze pagina stonden allerlei plantensoorten die ik ken uit het veen, maar de pagina werd erg lang. Om deze reden heb ik besloten om subpagina's te maken zoals ik deed bij de fauna van het Fochtelooërveen.

Er zijn weinig plantensoorten die zich kunnen handhaven onder de  omstandigheden van het hoogveengebied. Er zijn typische soorten die het wél kunnen en die ook in het Fochtelooërveen te vinden zijn, zoals onder andere de Lavendelheide, Veenbes, Kleine veenbes, Zonnedauw (vleesetend plantje) en Eénarig wollegras.

Hieronder een korte omschrijving, in de linkerkolom kunt U de subpagina´s vinden met een uitgebreidere beschrijving. Maar ook door op de betreffende afbeelding te klikken komt U in de subpagina.

 
Veenmos
U treft hier de veenmossen aan waar het centrale hoogveengedeelte mede uit bestaat en het gebied zo bijzonder maakt.
 
Veenpluis, uitgebloeid Maar ook grassen zoals Witte snavelbies, Pijpenstro en het witkleurende veen van onder andere het uitgebloeide Veenpluis maken het bijzonder.

De vier soorten heide die Nederland rijk is zijn hier te vinden. De zeldzame Lavendelheide is een vroeg bloeiende soort.
 
Lavendelheide

Veenbes
In het Fochtelooërveen groeien allerlei bekende en minder bekende bessen.
De veenbes, zoals de Cranberry, maar ook de Amerikaanse trosbosbes komen hier voor.
In de subpagina Bessen treft U de beschrijving aan alsook foto's ter ondersteuning van de plant, maar ook de bloeiwijze en bes.

Douglasspar
Hier kunt U bijzondere bomen aantreffen. In eerste instantie was deze subpagina niet de bedoeling, maar door een speciale boom ontkwam ik er niet aan.

In de subpagina overige heb ik planten ondergebracht die niet in de andere subpagina's behoren. Daardoor niet minder bijzonder.
U treft hier Zonnedauw aan, maar ook de zeldzame Gelobde maanvaren, Moeraswolfsklauw, de Rietorchis en andere soorten.
Gelobde maanvaren Zonnedauw bloeiend
 
Berkjes in het water
U zult een heleboel dode Berkjes en andere afstervende boompjes tegenkomen. Door de verhoging van de waterstanden "verdrinken" deze. 

Soms zelfs wat spookachtig ...
In het veld zult U ook geen overdaad aan bomen tegenkomen. De bomen die er spontaan komen worden geregeld verwijderd omdat deze de kades die met zorg geplaatst zijn kunnen doorboren en zodoende de gedeelde compartimenten niet meer hun functie kunnen uitoefenen. Bovendien is het op den duur de bedoeling dat het levend hoogveengebied weer open gaat worden en de randzones worden meer bebost en komt er weer een mozaïek structuur.
 
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact